Lokale muslimer leter etter moskè i Ålesund, men blir møtt med skepsis og motvilje.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Ålesund Jamii Islamske Senter teller 474 medlemmer og har i dag for liten forsamlingsplass, skriver Sunnmørsposten.

Menigheten eier i dag et bygg Latinskolegata, men det er for lite i forhold til behovet. I jakten på et nytt lokale opplever de at de ikke får leie lokaler når de sier hvem de er.

– Det er mange muslimer her og det kommer flere, sier Mahad M. Hassan til avisa. Han er styreleder i menigheten.

Menigheten har tidligere søkt kommunen og fylkesmkommunen om støtte til en fast moskè, men svarene har så langt vært negative. Menigheten får som andre trossamfunn økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Ålesund Jamii Islamske Senter ble stiftet i 2001 og hadde tidligere en moskè i Kirkegata.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]