125 prosents økning i utlandstrafikken på Vigra i februar.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Den kraftige veksten i utlandstrafikken på Vigra fortsetter i februar. Sammenlignet med februar 2013, økte antall utlandspassasjerer med 125 % til 20.233 utlandspassasjerer.

Totalt antall passasjerer økte med 11,7 % til 78.466 passasjerer i februar. Dette er den kraftigste prosentvise veksten blant alle Avinors større lufthavner denne måneden.

Innlandstrafikken ble redusert med 5 % i februar. Noe av årsaken til svikten på innland, er at Norwegian har lagt ned sin rute til Bergen.
Så langt i år har antall passasjerer økt med 12 %.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]