Passasjerveksten gjør Ålesund Lufthavn Vigra til en gullgruve

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Ålesund lufthavn, Vigra fikk et resultat før skatt på 36,9 millioner kroner i 2013. Det er mer enn en fordobling av overskuddet fra 2012, som var på 15,6 millioner.

Av Avinors 46 lufthavner i Norge, er det 7 som går med overskudd. Årets resultat plasserer Vigra som nr. 5 av Avinors lufthavner rangert etter økonomisk resultat.

Den viktigste årsaken til resultatforbedringen, er at inntektene har økt sterkt som følge av den kraftige veksten i utlandstrafikken. I 2013 økte antall utlandspassasjerer med 67 %, eller 103.000 passasjerer.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]