Ålesund er en av flere byer i landet som har søkt om å få stramme inn politivedtektene for å kunne reagere strengere mot tigging.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Blant annet har Trondheim, Tromsø, Haugesund, Ålesund, Moss og Kragerø vedtatt innstramminger i politivedtektene det siste halvåret. Mange av dem ligger fortsatt i behandlingskø hos Politidirektoratet for sentral godkjenning, ifølge Klassekampen.

Registrerings- og meldeplikt.

Politikerne i Trondheim innfører registrerings- og meldeplikt hos politiet, samt forbud mot å sove ute «i offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygde strøk». Det blir også lagt tilsvarende restriksjoner på parkering av biler.

Større adgang for og stanse tigging.

Også de andre byene som er omtalt, har vedtatt å innføre meldeplikt, tiggeregister og forbud mot overnatting på offentlig sted i påvente av at Stortinget skal vedta strengere lover. Regjeringen har så langt signalisert større adgang for lokale myndigheter til å stanse tigging, men synes ikke å ta til orde for et nasjonalt forbud nå.

Målsettingen er et nasjonalt forbud.

Varaordfører Geir Stenseth (Frp) i Ålesund sier lokalt forbud tross alt er bedre enn ingenting, men legger til at målsettingen er et nasjonalt forbud.
– Dette var det lengste vi kunne gå denne gang. Vi påla tiggerne å registrere seg hos politiet, og ved et overnattingsforbud på friområder, i parken og på parkeringsplasser, sier han. (NTB)

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]