Erna Solberg og regjeringen slår fast at Kvivsvegen blir siste bit i puslespillet for ny hovedvei på Vestlandet.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Statsminister Erna Solberg mener at gjennomsnittsstandarden for europavei på Vestlandet generelt er vesentlig dårligere enn på Østlandet.

På grensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, den siste åpne veibiten i nye E39, har slaget stått mellom:

Kvivsvegen mellom Hornindal og Volda, det såkalt indre alternativ.
Stigedalen, fra Anda-Lote og til Volda, det såkalte midtre alternativ.

Billigste alternativ vant

Nå sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten at beslutningen er tatt. Kvivsvegen, der Solberg selv deltok i åpningen av en strekning i september 2012, vant.

-Jeg har spesielt kjørt mye på E39 mellom Bergen og Ålesund, også om vinteren. Det er strekk her som har fantastisk natur, men som er trafikkfarlige. Ettersom flere viktige strekninger på Østlandet har fått firefelts vei, som i Vestfold og i Østfold, har E39 seilt opp som en spesielt ulykkesbelastet strekning, sier hun.

Ingen stor suksess i dag
Statsminister sier alternativet med Kvivsvegen vant fordi det blir billigere. Ikke minst fordi staten allerede har brukt betydelige summer her. Bare på Kvivsvegen er det brukt over en milliard kroner.

Flere stemmer lokalt hevder imidlertid at Kvivsvegen ikke er noen stor suksess. Det går i dag vel så mye trafikk via Stranda-Sykkylven og via Folkestad og fergen til Volda.

Lokalt blir protestene også sterke fra det tapende prosjektet «Nordfjordkryssing». Organisasjonen, en blanding av kommuner, banker og andre næringsinteresser, har argumentert med at to ferger som binder sammen Nordfjord og Søre Sunnmøre kunne avvikles med vei gjennom Stigedalen.

Statsminister Erna Solberg mener at gjennomsnittsstandarden for europavei på Vestlandet generelt er vesentlig dårligere enn på Østlandet.

På grensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, den siste åpne veibiten i nye E39, har slaget stått mellom:

Kvivsvegen mellom Hornindal og Volda, det såkalt indre alternativ.
Stigedalen, fra Anda-Lote (der det går ferge i dag) og til Volda, det såkalte midtre alternativ.

Billigste alternativ vant

Nå sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten at beslutningen er tatt. Kvivsvegen, der Solberg selv deltok i åpningen av en strekning i september 2012, vant.

-Jeg har spesielt kjørt mye på E39 mellom Bergen og Ålesund, også om vinteren. Det er strekk her som har fantastisk natur, men som er trafikkfarlige. Ettersom flere viktige strekninger på Østlandet har fått firefelts vei, som i Vestfold og i Østfold, har E39 seilt opp som en spesielt ulykkesbelastet strekning, sier hun.

Ingen stor suksess i dag

Statsminister sier alternativet med Kvivsvegen vant fordi det blir billigere. Ikke minst fordi staten allerede har brukt betydelige summer her. Bare på Kvivsvegen er det brukt over en milliard kroner.

Flere stemmer lokalt hevder imidlertid at Kvivsvegen ikke er noen stor suksess. Det går i dag vel så mye trafikk via Stranda-Sykkylven og via Folkestad og fergen til Volda.

Lokalt blir protestene også sterke fra det tapende prosjektet «Nordfjordkryssing». Organisasjonen, en blanding av kommuner, banker og andre næringsinteresser, har argumentert med at to ferger som binder sammen Nordfjord og Søre Sunnmøre kunne avvikles med vei gjennom Stigedalen.

Lover høyere trykk på E39
Veivesenet gikk inn for Kvivsvegen, mens de som kvalitetssikret løsningene gikk for Anda-Lote.

Nå er imidlertid avgjørelsen tatt, sier Solberg.

Og sier at de nå vil se på finansiering av de ulike fjordkryssingene. Hordfast (Stord-Bergen) ligger langt fremme, det gjør også Møreaksen (over Romsdalsfjorden, Ålesund-Molde).

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]