I februar reiste 21.870 passasjerer direkte til og fra utlandet over Ålesund lufthavn, Vigra. Det utgjør en økning på 8 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Det er rutene til Gdansk, Vilnius, London og Amsterdam som bidrar til veksten i utlandstrafikken.

Innlandstrafikken ble i samme periode redusert med 3 %. Det er rutene til Oslo og Trondheim som har færre passasjerer enn i fjor, mens flyene til Bergen har en økning i antall passasjerer.

Totalt antall passasjerer ble redusert med 0,2 % i februar. For årets to første måneder samlet, er antall passasjerer som reiser over Vigra blitt redusert med 1,7 % sammenlignet med samme periode i 2014.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]