Gjeddebestanden på Sula skal ned, med din hjelp.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Sula Jeger- og fiskeriforening trenger din hjelp for å redusere bestanden av Gjedde i kommunen. Nå arrangeres både fiskekonkurranse og kurs i hvordan en skal gå fram for å ta monsterfisken.

Satt ut i Vassetvatnet

Sula kommune er eneste kommune i Møre og Romsdal med gjedde. Det var amtmann Jonas Lillienskiold som satt ut rovfisken i Vassetvatnet da han overtok Moldvær gard i 1683.

På 1990-tallet kom det også gjedde i Sætrevatnet, og der har aurebestanden nå blitt sterkt redusert. Rundt 2000 ble det også fanget ei gjedde i et tjern ved Storevatnet, og hvor den nå mest trolig har etablert seg. Det har også blitt satt spørsmålstegn ved om det også finnes gjedde i Brusdalsvatnet.

Jakter gjedde

Hvert år jobber Sula Jeger- og fiskeforening med å begrense bestanden som finnes i flere vann på Sula. Det settes ut gjeddegarn i gytetiden og det tappes ned vann for å ta eggene som legges på land. Men levevilkårene for rovfisken er gode på Sula.

Parallelt med kurset holder Sula JFF en gjeddefiskekonkurranse fra fredag til søndag. Her vil en ta for seg utstyr, fisketeknikk og taktikk, samt bistå med hjelp og tips til de som måtte ønske dette.

Kan bli over 30 lilo

Gjedda er en langstrakt fisk med en flat og bred snute. Hanngjedda oppnår sjelden en vekt på mer enn 8 kg, mens hunngjedda kan komme opp i mer enn 30 kg.
Norges tyngste er en gjedde på 19,6 kg, tatt i garn ved Synneren i Ringerike. Den største gjedda som er fanget med stang, og som er gjeldende Norsk sportsfiskerekord, ble fanget på dorget wobbler, og veide 18,74 kg.

Den største gjedda som noen gang er tatt ble fanget i garn av Arno Wilhelm i en innsjø nær Dannstadt i Tyskland i 1983 og veide hele 30,5 kilo. Kjempegjedda målte 146 cm.

World Records Freshwater Fishing melder om flere gjeddefangster som skal ha veid omkring 65 kg (blant annet fra Østerrike, Russland og Ukraina), men disse lar seg ikke dokumentere. I 1926 ble det imidlertid funnet en død gjedde i Shannonelva, Irland, som beviselig skal ha veid over 41 kg.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]