Onsdag kl 12. tar Sunnmøre politidistrikt i bruk det nye lukkede nødnettet.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

-Det er et etterlengtet sambandsystem som nå blitt tatt i bruk, sier politimester Ingar Bøen i Sunnmøre politidistrikt.

Nødnett er rullet ut i politiet i flere faser og de første politidistriktene på Østlandet var oppe allerede 2012. Nordmøre og Romsdal tok i bruk Nødnett i desember i fjor og utover våren kommer Sunnmøre og senere politiet i Sør og Nord Trøndelag. I siste fasen kommer også de nordligste politidistriktene på. Det nasjonale prosjektet til politiet skal være i mål innen utgangen av 2015.

Har testet systemet

– På Sunnmøre har vi testet løsningen noen måneder allerede og gradvis tatt det nye sambandssystemet i bruk. Erfaringene så langt er svært positive, sier Øyvind Lager og Ørjan Skoglund som er ansvarlige for prosjektet ”Naudnett Sunnmøre politidistrikt”.

De forteller at politiet får en helt ny arbeidshverdag. Nå kan eksempelvis patruljer på veg fra Ørsta til Ålesund kjøre uten å skifte kanal undervegs. Før ville en slik kjøretur medføre flere skifter og tidvis svært dårlig dekning undervegs langs fjordene. Utrykningspolitiet på Sunnmøre går også over på Nødnettet samtidig med Sunnmøre politidistrikt.

Lukket samband

Nødnettet er et avlyttingssikkert sambandsystem som skal styrke samfunnets evne til å håndtere store ulykker og naturkatastrofer, motarbeide organisert kriminalitet, og terror ol. Det er spesielt utviklet for radiokommunikasjon i nød- og beredskapstjenesten. Nettet er bygd ut der folk bor og ferdes, inkludert turområdene og utfartssteder.

Alle som skal bruke Nødnett må ha egne, godkjente Nødnettradioer. Disse settes opp slik at mange kan snakke sammen i talegrupper, der alle får de samme meldingene. Ingen andre enn de som er gitt tilgang til de enkelte talegruppene skal kunne høre hva som blir sagt.

Talegruppene kan settes sammen etter behov slik at politi, helse og brann kan jobbe sammen, eksempelvis ved en større ulykke. Radioene kan også sende og motta tekstmeldinger og brukes til å utveksle mindre datamengder.

Brann og helse klar i løpet av våren

– Brannvesen i kommunene på Sunnmøre er i ferd med å rulle ut bruken og skal være over på Nødnett i løpet av kort tid. Helse Møre og Romsdal vil etter planen også være klar for Nødnett i løpet av de neste månedene, sier Lager og Skoglund.

Det nye digitale nødnettet er satsingen til staten på et felles digitalt og kryptert – avlyttingssikkert radionett for nødetatene.

– Det eksisterende analoge sambandet til politiet vil være oppe i en overgangsfase. Vi vil sikre at de har kommunikasjon med brann og helse samt kontakt med Sogn og Fjordane politidistrikt til de går over på ny løsning. Når Sogn og Fjordane tar i bruk Nødnett kan lensmannskontoret i Ørsta Volda ta direkte kontakt på krystallklart samband med operasjonssentralen deres i Florø.

Ingen endring for publikum

Standarden som Nødnett er bygd på åpner for en-til-en samtaler i tillegg til tradisjonelle gruppesamtaler. Det kan sendes tekstmeldinger mellom radioene og ringes ut og inn av Nødnettet. Med avgrenset fart er det også mulig å overføre data.

Publikum kan som før ringe telefonnummer 112 for nødsituasjoner og 02800 eller 70 11 87 00 for annen kontakt med politiet på Sunnmøre. De vil med andre ord merke lite til dette som for politiet er en historisk milepæl.

Politidistriktet tok høsten 2013 i bruk nytt radio- og telefonibetjeningsutstyr på operasjonssentralen i Sunnmøre. Dette har allerede gitt operatørene bedre oversikt og mulighet til å prioritere telefonene og styre sambandstrafikken. Nå kobles også Nødnett sammen med dette utstyret og gir politiets operasjonssentral et langt mer moderne og robust sambandssystem.

Storstilt utbygging på Sunnmøre

– Nødnettdekningen er avhengig av basestasjoner og det er utført en storstilt utbygging på Sunnmøre over tid, som nå gjør at vi når fram så og sie overalt via radioene i det krevende området vårt, sier Skoglund.

Basestasjonene er nøye plassert og det har vært gjennomført et omfattende arbeid med å finne gode plasseringer for mastene. Dette har vært utregnet opp mot både topografi, avstand og dekning fra andre basestasjoner i området. Direktoratet for Nødkommunikasjon viser til at Nødnett på landsbasis får cirka 2000 basestasjoner og 1.316 er nå satt i drift. Så langt er hele 33.534 radioer tatt i aktiv bruk.

– Nettet er laget for å være robust. Blant annet er basestasjoner og svitsjer dublert for å redusere sjansen for at en enkelt feil skal gi utfall av nettet. Det er også satt opp gode løsninger for reservestrøm, forklarer Lager. For prosjektgruppen har det vært hektiske innspurtmåneder. I tillegg til selve utbygging av Nødnettet, har opplæring av instruktører og ansatte tatt tid. Utstyret er ferdig installert i alle politiets sentrale kjøretøy.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]