Coldwater Prawns of Norway hedres med Merket for god design.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Åtte norske dagligvareprodusenter hedres nå med Merket for god design. deriblant Coldwater Prawns of Norway.

Gjennom en mannsalder har havfiskeaktørene Remøy, Arctic Swan, Olympic Prawn og Nordøytrål fisket kaldtvannsreker i norske farvann. I senere år strevde de alle med å få god pris og omsetning på varene sine.

Samarbeid var nøkkelen til suksess

For seks år siden gikk de derfor sammen i et felles salgs- og markedsføringsselskap med base i Ålesund: Coldwater Prawns of Norway.

– Dette ble starten på en ny æra. Vi startet med å flytte alt salg fra hjemmemarkedet over til eksportmarkedene. Siden den gang har vi økt omsetningen fra 15 millioner til over 439 millioner kroner.

Et solid bevis på at vi har lykkes med markedsstrategien – og dette er bare begynnelsen, lover administrerende direktør Knut Helge Vestre.

10-doblet prisen med nytt design

Vestre forteller at designbyrået Kind fra Bergen har vært med helt fra begynnelsen. De utviklet visuell identitet, pakningsemballasje og markedsmateriell tilpasset eksportmarkeder i Asia, Europa og USA. Designet kommuniserer at akkurat disse rekene er et kvalitetsprodukt det er verdt å betale ekstra for, og forteller historien om «et av verdens reneste produkter», fanget i rent, arktisk farvann.

– Design har vært et viktig virkemiddel som har skilt oss ut i en konservativ bransje og gitt resultater i form av varig og lønnsom vekst. Den visuelle identiteten og pakningsemballasjene har vært en suksess fra dag én.

I fjor utviklet vi en emballasje rettet mot eksklusive markeder i utlandet. Dette førte til at vi kunne 10-doble prisen på de rekene vi solgte i dette segmentet, forteller Vestre.

Nødvendig med designkompetanse

– Bruk av designkompetanse har blitt en nødvendighet for å lykkes nesten uavhengig av hvilken bransje du er i og hvilke målgrupper du retter deg mot. Mottakerne av Merket for god design 2015 viser at de kan løse samfunnsutfordringer og skape innovative, lønnsomme produkter og tjenester, sier Thea Mehl i en pressemelding. Hun er prosjektleder for designutmerkelser i Norsk design- og arkitektursenter, som står bak prisen

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]