Sætre har vært konstituert konsernsjef siden oktober og tiltrer umiddelbart. Han har 35 års erfaring fra Statoil og olje- og gassindustrien.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

– Eldar Sætre var styrets førstevalg. Industri og selskap er inne i en periode med krevende utfordringer. Eldar utmerker seg med lang erfaring og den evnen til å skape endring som er nødvendig i en slik tid. At den beste kandidaten kom fra egne rekker er ekstra gledelig, sier Statoils styreleder, Svein Rennemo.

Bilde

Svein Rennemo, styreleder i Statoil. (Foto: Trond Isaksen)

Sætre har omfattende operasjonell og finansiell erfaring fra Statoil. Han har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2003, først som økonomi- og finansdirektør (CFO), dernest som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR).

– Statoil har et sterkt utgangspunkt. Vi har en solid finansiell plattform og en svært kompetent organisasjon. Hele vår industri opplever nå stor usikkerhet. Statoil var tidlig ute med arbeidet for å forbedre vår konkurransekraft. Vi har mye arbeid foran oss, men står godt rustet til å møte en krevende tid, sier Eldar Sætre, ny konsernsjef i Statoil.

– Vi er en organisasjon i endring, men én ting ligger fast: Det første og største ansvaret jeg har er for sikker drift og at det er trygt å gå på jobb, sier Sætre.

– Statoils strategiske retning er fremtidsrettet og godt forankret. Tre områder peker seg ut som særlig viktige for meg: På norsk sokkel vil vi forsterke og forlenge vår posisjon. Internasjonalt vil vi satse i områder der vi kan bygge materielle og lønnsomme posisjoner. I tillegg vil vi styrke vår innsats i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Konkurransekraft og bærekraft vil stå sentralt, enten det gjelder olje- og gassproduksjon eller fremtidige prosjekter innen fornybar, sier Sætre.

Styreleder Svein Rennemo har ledet et underutvalg i styret som, etter at Helge Lund gikk av 15. oktober i fjor, har vært ansvarlig for søket etter ny konsernsjef.

– Vi har gjort et omfattende søk og vurdert både norske og internasjonale kandidater, i og utenfor selskapet, sier Rennemo. Han peker på tre hovedutfordringer for den nye konsernsjefen:

  • Å styrke Statoils konkurransekraft gjennom et forsterket effektiviserings- og forbedringsarbeid.
  • Å navigere i en makroøkonomisk situasjon med større usikkerhet og sterkere lønnsomhetspress.
  • Å øke tempoet i selskapets tilpasning til et lavkarbonsamfunn.

– Kandidaten vi var på jakt etter måtte ha dyp kunnskap om olje- og gassindustrien og sterk forståelse for de utfordringer og muligheter Statoil står overfor. Det er avgjørende for å lykkes i denne jobben, sier Rennemo.

Da Sætre ble konstituert som konsernsjef, formidlet han samtidig til styret at han ikke var kandidat til jobben på permanent basis.

– Jeg er glad for at han endret mening underveis. Samtidig ligger det en styrke i at vi gjennomførte et bredt søk. For Statoil må ha den beste kandidaten, sier Rennemo.

– Da jeg kom inn i jobben, opplevde jeg hvor mye glede, inspirasjon og energi stillingen gir. Jeg trives med utfordringene, og ser frem til å jobbe videre med et enda lengre tidsperspektiv, sier Sætre.

Sætre får en fastlønn på 7,7 millioner kroner, hvorav 5,7 millioner er pensjonsgivende inntekt. Han vil delta i Statoils programmer for bonus og langtidsintensiver, slik disse tidligere er fastsatt for konsernsjefstillingen, og beskrevet i styrets erklæring om lederlønn.

Sætre beholder sin eksisterende pensjonsavtale, som gir en rett til å fratre ved fylte 62 år.

– Jeg går inn i jobben med en langsiktig horisont på oppgavene som møter meg. Jeg kommer til å gjøre den så lenge styret og jeg er enig om at jeg er rett person for jobben, sier Eldar Sætre.

Eldar Sætre var sentral under børsnoteringen av Statoil i 2001 og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007. Han var ansvarlig for omleggingen av markedsstrategien for naturgass i Europa, og har de siste årene ledet omstillingen ved selskapets landanlegg. Sætre er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]