Håkon Holen er ny administrerende direktør i Europrofil.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Håkon Holen overtok fra 1. August, 2014, ledelsen av Europrofil AS. Han er 54 år, oppvokst på Sunnmøre, og har de tre siste årene vært Branch Manager i det amerikanske selskapet Johnson Controls Norway AS. Holen har lang erfaring fra Saferoad AS (Ørsta Marina Systems AS og tidligere Ørsta Stålindustri AS), blant annet som Eksportsjef med base i Sverige. Han er utdannet innen elektro. I tillegg har han innehatt en rekke lederverv i ulike lag og organisasjoner innen idretten.

– Jeg gleder meg til å overta ledelsen i en virksomhet som er rigget for vekst og videre utvikling. Det er med ydmykhet og respekt for utført arbeid, jeg nå tiltrer stillingen som administrerende direktør. Jeg ser frem til å stå i spissen for en virksomhet med solide kunder, unike produkter, dyktige og lojale medarbeidere. Sammen skal vi sørge for at våre kunder og samarbeidspartnere oppnår en økt verdiskapning gjennom våre innovative produkter og teknisk løsninger.

Europrofil AS har en solid og langsiktig eier, som gir et sterkt fundament for fremtidig vekst og utvikling av selskapet. Sier Håkon Holen om sin nye rolle i Europrofil AS

Europrofil AS er Norges største leverandør av tynnplateprofiler til byggebransjen. Selskapet ble etablert i 1970, og eies i dag av det danske industrikonsernet Ib Andresen Industri AS. IAI-konsernet har virksomheter i Danmark, Norge, Sverige, Ungarn og Thailand, og har 800 ansatte. Konsernet leverer et bredt spekter av produkter og tjenester innen stålbearbeiding.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]