Redningsetatene gjennomfører en større beredskapsøvelse før Tall Ship-arrangementet.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Onsdag 6. mai er det en større beredskapsøvelse i Brosundet. Utgangspunktet for øvelsen er de kommende båtfestivalene med spesielt The Tall Ships Races for øyet.

Øvelse på onsdag

– Det blir mye som skjer spesielt langs Skansegata i tidsrommet fra 10.00 og utover på ettermiddagen på onsdag 6. mai. Mange iføres redningsvest, det blir dykkere i vannet, observatører står langs kaia i lyseblå vester og uniformert personell fra en rekke etater og organisasjoner vil være i full aktivitet. I øvelsen deltar også redningsskøyta Emmt Dyvi, politibåt, en rekke andre båter som ligger fortøyd og utrykningskjøretøy som kommer til og fra, sier Kenneth Sætre. Han er leder i Sunnmøre øvelsesutvalg.

– Heve/senkebroa på sørsida av Brosundet vil være senka. Det blir stengt for båttrafikk gjennom Ålesundet og Brosundet så lenge øvelsen pågår, for å ivareta sikkerheten til de som øves. Hurtigbåten vil likevel gå som normal. Det er lagt opp til at vanlig biltrafikk kan passere om forholda tillater dette.

UMS-varsling i full skala

Ålesund kommune skal teste UMS-varsling (befolkningsvarsling) for første gang i storskala. Alt i dag mandag 4. mai kan opp mot 45.000 innbyggere i Ålesund og Sula få en mobilmelding om at det blir en øvelse på onsdag («Stille varsling». Dette utføres for å teste at alt virker i systemet med varsling av innbyggere.

Onsdag 6. mai går en ny melding ut om beredskapsøvelsen til alle med mobil som befinner seg i Skansegata eller på en nærliggende adresse. Dette skjer i regi av Ålesund kommune og er del av den kommunale beredskapen som skal testes. Ingen skal fysisk evakueres i forbindelse med varselet de mottar. Det vil gå klart frem av meldingen at dette er en øvelse. Det kommer også en melding etter at øvelsen er avslutta til de som befinner seg i sona Skansegata og umiddelbar nærhet.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]