– I Elbilforeningen er vi svært fornøyde med at Regjeringen viderefører de viktige fordelene elbilene har også neste år.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Men vi er skuffet over manglende signaler om hva som skjer med elbilfordelene på lengre sikt.

Det sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening i en kommentar til statsbudsjettet for 2015.

Hun understreker viktigheten av at Regjeringen viser standhaftighet og tålmodighet. Klimaforliket skal styrkes og da er det naturlig å bygge videre på elbilsuksessen.

– I år har vi fått enda bedre bevis for hvor godt elbilpolitikken virker. En fortsatt handlekraftig og styrket elbilpolitikk er avgjørende om vi skal nå de klimapolitiske målsetningene. Derfor er vernet av elbilen i dette statsbudsjettet helt avgjørende, men det må ikke bli noen sovepute for Regjeringen, sier Bu.

Hun viser til at elbiler så langt i år representerer 13 prosent av alle nye biler. I 2020 må det være mellom 20 og 30 prosent om vi skal nå målsetningen om maksutslipp fra nybilparken.

– Det norske elbilmarkedet viser at det er mulig å styrke dette målet med fortsatt satsing på elbil, sier Christina Bu.

Tynt om ladeinfrastruktur

Transnova støtter klimatiltak i transportsektoren blant annet utbygging av hurtigladestasjoner for elbil.

Transnovas oppgaver foreslås overført til Enova fra 2015 og satsingen på miljøvennlig transport vil finansieres over Energifondet.

– Nå er det viktig at Enova prioriterer utbygging av ladestasjoner for elbil allerede fra neste år. Vi har et stort etterslep å ta igjen, sier Bu.
Enova får 202 millioner kroner ekstra å fordele som økt avkastning fra Klimafondet.

– Det er slike summer som trengs bare for å få i gang utbygging av ladeinfrastruktur for elbil, sier Christina Bu.

Intet gjort for ladbare hybrider

Det er ikke gjort noe for å bedre konkurransekraften til ladbare hybrider i statsbudsjettet for neste år.

– Ladbare hybrider må gis bedre vilkår slik at de i større grad kan konkurrere med gammeldagse bensin- og dieselbiler, men ikke elbil.
Det framgår også at Regjeringen vil vurdere kjøretøy- og drivstoffavgiftene helhetlig, der målet er å stimulere til bruk av ny teknologi, sikrere biler og mer miljøvennlige valg.

Regjeringen tar sikte på å presentere gjennomgangen for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Les mer om elbil i statsbudsjettet på www.elbil.no

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]