En stikkveg i bunnen av Fjellstuetrappene er stengt etter et steinsprang.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Det er en mindre steinblokk som har falt ned bak en benk på en hvileplass ved stikkvegen, og ei større blokk og løsmasser som kan rase ut.

Stikkvegen går til venstre som en av to mulige vege,r i bunnen av trappene opp mot Fjellstua. Det er fremdeles mulig å benytte den andre vegen og gå trappene heilt til toppen.

Ålesund kommune med virksomhet for veg, anlegg og park har foreløpig stengt stikkvegen med sperrebånd og vil seinere sikre også med skilting.
Virksomhetsleder Oddvar Kongsvik sier de er redde for flere steinsprang på denne hvileplassen, men at de anser det så langt som trygt å gå hovedløpet opp trappene.

Fjellstuetrappene stenges for renovering 15. august og stikkvegen vil ikke bli åpnet før etter at trappene er ferdig renoverte.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]