I over 130 år har trappene til Fjellstua vært flittig brukt. Fra 15. august 2014 til 15. mai 2015 skal landemerket renoveres.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Fjellstuetrappene ble anlagt på slutten av 1880-åra. I over 130 år har trappene overlevd vær og vind, med god hjelp fra virksomhet for veg, anlegg og park i Ålesund kommune som har bidratt med flikking og annet vedlikehold.

Under en storm i 2012 ble det en rotvelt i trappeløpet og deler av fundamentet raste ut. Det ble da bevilget midler til rehabilitering av trappene i 2013, men arbeidet ble av økonomiske grunner utsatt til 2014.

Rehabilitering eller stenging?

Arbeidet er planlagt å gjennomføres fra april til november/desember. Geolog og geoteknikker har kartlagt de 418 trappetrinnene og kommet frem til at hele 361 trinn må støpes på nytt. I tillegg må muren ved kanonen og flere av de andre natursteinmurene sikres spesielt.

Det er også en stor kostnad for å fjerne eksisterende betong. Dette medfører en storstilt rehabilitering av hele trappeløpet. Alternativet til rehabilitering kan være å stenge trappene helt inntil en kan foreta nødvendig sikring av trappene. I påvente av total renovering har det ikke vært utført vedlikehold på trappene siden 2011, og dette er en av grunnene til at det nå er viktig å starte opp.

Gamle trapper rives helt bort

Rehabiliteringen av trappene til Fjellstua handler om et nytt og bedre utgangspunkt. Alt av betong skal fjernes helt slik at nye trapper og fundament kan støpes på berggrunnen. Alle betongtrinn skal byttes ut med ny betong, og de eksisterende natursteintrinnene skal så langt som det er mulig være inntakte.

Alt rekkverk tas ned, men det som er av god kvalitet beholdes og settes opp igjen. Det er også planlagt forbedret lyssetting med lys på både rekkverk og benker. Dette vil ha stor betydning for bruken av trappene på kveldstid.

Enkelte strekninger er bygd opp med lave støttemurer av betong eller naturstein. Disse skal tas ned og den nye støpningen av trapper skal forankres på berggrunnen. Dette utgjør en utfordring for både frakting av betong og materiale. Noen plasser er det lagt opp til natursteinsmurer som rehabiliteres. I enkelte trappesekvenser blir det etablert vannrenner i betong.

Oppstart 15. august

Det er skrevet kontrakt med entreprenør og oppstart er satt til 15. august. Forventet avslutning er 15. mai 2015. Dette fører til at trappeløpet blir helt stengt for turgåere i perioden.

Informasjonskart og nye skilt

Ålesund kommune samarbeider med Destinasjon Ålesund og Sunnmøre (DÅS) om skilting av den alternative gangruten som kan benyttes når trappene er stengt. Skiltingen vil være klar juli/august. DÅS har også lagt inn den alternative ruten på sitt turistkart som kan hentes gratis på turistkontoret og resepsjonen i Ålesund rådhus. Det vil også komme opp informasjonsskilt ved trappenes start og slutt på flere språk som forteller om stenging og hvordan trappene skal se ut når de er ferdig rehabilitert.

Les mer om hvordan dette gjøres her

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]