Ålesundsjente vil hjelpe gravide, eldre og andre som trenger hjelp via en nystartert Facebookside.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Charlotte Gjerde fra Ålesund opprettet for en uke siden en annonse på Facebooksiden kjøp/salg/bytteside for Ålesund der hun etterlyste hjelp til en ung gravid venninne.

– Responsen var helt enorm, enkelte hadde til og med kjøpt nye ting for å kunne få lov til å gi, forteller Charlotte. Annonsen resulterte i at hun kunne gi den unge jenta alt hun trengte til det kommende barnet. Jeg måtte takke nei til ting for pågangen var så stor, forteller hun.

Opprettet egen hjelpeside

Kjøp- og salgssiden på Facebooksiden har blitt meget populær og har nå mer enn 18 000 brukere. Det har gitt Charlotte blod på tann,

– Nå har jeg opprettet en egen Facebookside som heter Hjelpegruppe Ålesund og omegn På den siden håper jeg å kunne hjelpe personer som har kommet i en vanskelig situasjon. Det kan være folk som er arbeidsledig, dårlig råd, ensom og har ingen til å hjelpe seg. Jeg håper også at jeg greier å komme i kontakt med eldre som kan trenge hjelp i hverdagen.

Alle kan være anonym

– Om du er redd for å ta kontakt i frykt for at folk skal finne ut hvem du er, ikke vær det! Jeg går aldri ut med navn. Dette er frivillig og alt baseres på donasjoner fra andre hjelpsomme sjeler, skriver hun på siden.

På den samme siden kan de som har lyst til å være med å bidra gjøre dette.

Responsen har vært helt utrolig bra selv om jeg akkurat har opprettet denne siden. Nå gleder jeg meg til å kunne hjelpe mange flere sier hun.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]