19 skoler i Møre og Romsdal starter nå sin deltakelse i den nasjonale storsatsingen Ungdomstrinn i utvikling.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Målsettingen er å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i alle fag, og motivere dem til å lære mer.

Regional oppstartsamling

Representanter fra skolene i Møre og Romsdal som nå skal starte sin satsingsperiode samles 27. og 28. april til en stor, regional oppstartsamling.
Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden fra 2013 til 2017 mulighet til å delta, og 618 skoler over hele landet er med i Ungdomstrinn i utvikling i 2015. Hver skole deltar i tre semestre, og så langt har 8 skoler i Møre og Romsdal fullført sin deltakelse.

Felles møtearena

– Vi ser at samlinger der alle involverte i satsingen deltar sammen, gir en god anledning til å bygge et felles grunnlag for å arbeide med utviklingsprosesser lokalt.

Det er gledelig at både skoleeiere og skoleledere har tro på at Ungdomstrinn i utvikling blir vellykket, blant annet ved at undervisningen blir mer motiverende for elevene, sier prosjektleder Vivi Bjelke i Utdanningsdirektoratet.

Skoler fra Møre og Romsdal som deltar i Ungdomstrinn i utvikling i 2015

Pulje 2 – deltar i perioden 2014-2015

Skoleeiere

Skole

Volda

Volda

Ørsta

Ørsta

Vartdal

Sæbø

Hærøy

Stokksund

Ytre Herøy

Privat

Møre

Ulstein

Ulstein

Hareid

Hareid

Sande

Gursken

Kvamsøy

Sandøy

Vanylven

Myklebust

Åheim

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]