Det er vår og tid for den årlige ryddedugnaden for å fjerne søppel som har kommet på avveie i innbyggernes nærmiljø.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

– I neste uke starter innmeldingen opp så nå oppfordrer vi alle bydeler og alle nabolag om å gå sammen og melde seg på til årets aksjon.

Alle bydelsutvalg, nabolag, velforeninger, skoler, barnehager, idrettslag, pensjonistforeninger etc. oppfordres til å arrangere ryddedugnader i sine nærområder.

– Vi oppfordrer så mange som mulig til å bli med på aksjonen, slik at vi kan få ryddige og trivlige nærmiljøer til felles beste, opplyser Ålesund kommune i en pressemelding.

Hensikt med aksjonen

Hensikten med aksjonen er å få så mange av kommunens innbyggere som mulig til å ta et ansvar for sitt nærmiljø ved å delta i rydding og innsamling av avfall fra fellesområder, langs veier og stier, i friområder, langs strandlinjer etc.

Aksjonen gjelder ikke rydding av egen hage, loft kjeller ets. Hageavfall kan leveres gratis I Bingsa hele året.

Kommunen henter avfallet gratis

Ålesund kommune, ved Virksomhet for Vann, avløp og renovasjon, stiller også i år med mannskap og materiell for henting av avfall fra vårens Ruskenaksjon. Avfallet skal plasseres på avtalt sted ved kjørbar veg. Greiner og kvister må være i handterbar størrelse (ikke over 3 mtr.) og samles i egen dunge (i samme lengderetning) Annet avfall samles i sekker så langt det er mulig. Sekkene må ikke inneholde stein eller metall. Det legges adskilt. Avfallssekker kan hentes på Bingsa eller i kommunens Servicetorg.

Innemelding i uke 18

I uke 18 starter vi med innmelding til Bingsa og sitter parat til å ta imot innmeldinger mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Tlf. 70162165, eller epost rusken@alesund.kommune.no . Årets ryddeaksjon vil foregå i uke 19 og 20.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]