Se bilder fra renoveringen av trappene til Fjellstua

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

I over 130 år har trappene til Fjellstua vært flittig brukt. Fra 15. august 2014 til 15. mai 2015 skal landemerket renoveres.

Fjellstuetrappene ble anlagt på slutten av 1880-åra. I over 130 år har trappene overlevd vær og vind, med god hjelp fra virksomhet for veg, anlegg og park i Ålesund kommune som har bidratt med flikking og annet vedlikehold.

Under en storm i 2012 ble det en rotvelt i trappeløpet og deler av fundamentet raste ut. Det ble da bevilget midler til rehabilitering av trappene i 2013, men arbeidet ble av økonomiske grunner utsatt til 2014.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]