Øyvind Vebenstad skal lede de frivillige under neste års Tall Ship Race i Ålesund.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

– Etter en stund i tenkeboksen har jeg takket ja til å lede de frivillige under neste års Tall Ship Race i Ålesund, sier Vebenstad. Å få bidra til denne folkefesten for denne vakre byen skal bli en sann glede. Jeg har lyst til at Ålesund skal lykkes med å lage en folkefest nok en gang

Tall Ships Race i Ålesund 2015 arrangeres i tidsrommet onsdag 15. juli til lørdag 18. juli 2015. Selve seilasen har sin første dag i Belfast 2. juli.

Skal toppe festen fra 2001

– Dette vil ikke gå ut over jobben jeg gjør i AaFK, men jeg kan selvfølgelig trekke veksler på de erfaringene jeg har gjort i klubben. Her der det utrolig mange dyktige frivillige som gjør en uvurdelig innsats for klubben.

Jeg vet også at det finnes veldig mange dyktige personer som er stolte og glade i byen sin, som kan være med å bidra til nok en folkefest. Vi må hente ut bypatriotene, seileentusiastene og alle de som er glad i byen sin.

Min erfaring er at det fellesskapet og den gleden det er å kunne bidra til at verdens vakreste by er med på å gjøre oss enda stoltere av byen.

– Er det mulig å overgå folkefesten fra 2011?

– Ja hvorfor ikke, det har skjedd mye i Ålesund siden den gang. AaFK er inne i sin storhetstid, vi har arrangert flere store festivaler som Jugendfest, Midtsommerjazz, båtfestivalen og Sommerfesten. Det har gitt oss mye erfaring i hvordan vi skal ta være på gjestene i byen vår.

I løpet av sommeren vil det komme informasjon på nettsidene om hvordan de som ønsker å bidra som frivillig skal gå fram.

– Jeg vil at alle som bidrar skal føle seg like viktige, og bli hørt.

Førstemann til Ålesund

Ålesund er målet for «Race 1». Her skal arrangementet foregå fra onsdag 15. juli til lørdag 18. juli.De første raskeste skipene kan ankomme noe før.

Skipene forlater byen lørdag 18. juli for å seile «Cruise-in-Company» ned til Kristiansand.

Frivillige

Det er mange poster som skal bemannes under et slikt arrangement. Erfaringen fra forrige gang Ålesund var vertshavn for seilasen kommer godt med i planleggingen. Det er flere forskjellige grupper frivillige.

Frivillige fra 2001 samlet i Apotekertrappa i Ålesund havn

Liaison

Liaison er byens ansikt utad under arrangementet. Disse er de første som går om bord etter at fartøyet har fortøyd. De presenterer programmet og alt som skal skje i byen.

De er bindeleddet mellom fartøyet og organisasjonen på land også når det gjelder forsyninger, toll, havn etc. Alle liaisoner må være over 25 år og snakke/skrive engelsk flytende. Andre språkferdige personer tar vi i mot med glede.

Crew Friend

Crew Friend bør være over 18 år og snakke engelsk flytende. Andre språk er også en klar fordel. Crew Friends skal ta seg av det unge mannskapet om bord, følge dem til sportsarrangementer, delta på Crew Party og Crew Parade sammen med mannskapet.

Crew Friends skal sørge for at mannskapet får et hyggelig opphold i Kristiansand og får oppleve de beste sidene ved byen vår.

Service

Service utgjør organisasjonens ”handy-men”. De skal være bindeledd mellom liaisonene og leverandører av tjenester i byen. Fartøyene leverer sine bestillinger når det gjelder behov for drivstoff og proviant, tømming av septiktanker, reparasjon av motorer, elektriske anlegg og seil til liaisonen.

Denne bringer dette videre til serviceseksjonen som igjen tar kontakt med verksteder, håndverkere, drivstofforhandlere, butikker osv. som det er gjort avtale med.

Volunteer

Volunteer er parkeringsvakter og ordensvakter, har arbeid ved trafikkreguleringer, rydding og renhold av området, montering og demontering av anlegg og hjelp ved ankomst og avgang til skutene og hjelp ved enkeltarrangementer.

Hospitality

Hospitality bemanner informasjonsstands, resepsjon, pressesenter, crewsenter og service for nasjonale og internasjonale gjester.

For og med ungdom

The Tall Ships Races er en årlig internasjonal seilas med ungdom og for ungdom i regi av Sail Training International . Formålet med The Tall Ships Races er å gjøre det mulig for unge mennesker av alle nasjonaliteter å konkurrere sammen på havet, ved å seile, og å oppleve vennskap og utfordringer under selve konkurransen og arrangementene rundt.

9 jenter og 19 gutter fra Møre og Romsdal skal være med på The Tall Ships Races 2014 3. juli – 5. august.

Som medseiler blir ungdommene en del av mannskapet om bord, tar del i de ulike vaktene og får anledning til å bli med på bl.a. seilmanøvre og entring av master. Ungdommene vil få møte jevnalderne og få opplæring om sjøliv om bord på en av de flotte seilskutene som skal være med i årets race.

Tidligere medseilere forteller om en opplevelse for livet. På få dager får de lærdom, kunnskap, minner og danner vennskapsbånd som kan vare livet ut!

Her kan du følge Tallship Race Ålesund på Facebook

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]