Ny idrettshall står ferdig til bruk neste sommer.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Allerede i 2012 bevilget bystyret penger til bygging av Ellingsøy Idrettshall og prosjektet har en kostnadsramme på 78 millioner. Byggingen av idrettshallen på Ellingsøya startet i slutten av mai i år og grunnmurene er nå ferdig.

Hallen er i Vik og ligger ved Storfarveien. Innvendig vil det bli plass for flere idretter, inkludert; håndball, bandy, basketball, vollyball, badminton og gymnastikk generelt. I tillegg vil det bli en scene i hallen for kulturelle innslag.

Utenfor vil det være et parkeringsområde for omtrent 100 bilder i tillegg til sykkelparkering. Det vil også bli egen holdeplass for på- og avstgning til buss.

Idrettshallen vil få et areal på 2300m2 og det ventes at den skal stå ferdig i juni 2015.

Her kan du se bilder og tegninger av hallen

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]