Leverer fremdriftssystemet til FF Kronprins Haakon

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Skipsutstyret skal i all hovedsak levers fra Sunnmøre og Bergen. Skipet skal brukes til miljøforsking ved både Nord- og Sørpolen. Fartøyet er designet av Rolls-Royce på oppdrag fra Havforskingsinstituttet og detaljtegninger vil bli utført av Fincantieri.

Det 100 meter lange fartøyet av NVC 395 POLAR-design er utviklet for å takle tøffe isforhold. Det vil overvåke fiskebestander, utføre meteorologiske undersøkelser og ta prøver av havbunnen. Flere norske forskingsmiljø er involvert i utvikling og bruk av det nye forskingsfartøyet.

Skal kunne operere i klodens kaldeste farvann

– Vi har trekt på våre erfaringer med både offshore og spesialfartøy i utviklingen av FF Kronprins Haakon som skal kunne operere i noen av de kaldeste farvann på kloden, sier John Knudsen, president i Commercial Marine, Rolls-Royce.

Kontrakten på skipsutstyr fra Rolls-Royce omfatter fire dieselmotorer (to hovedmotorer og to generatorer), to azimuth hovedpropeller, to tunnelthrusterer (sidepropeller), elektrosystem, DP automasjon og kontroll samt systemengineering. Fartøyet skal bygges i Italia, ved Fincantieris to integrerte verft Triva Trigoso-Muggiano, mens den siste utrustingen vil finne sted i Norge.

Etter planen skal FF Kronprins Haakon dra på sitt første tokt i 2017.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]