Sett Sjøbein har sammenlignet årets søkertall fra Samordna opptak til marine studier, maritime studier og marint relevante fag og det er gledelig å kunne fastslå at det i 2015 er , 36,4 % flere søkere enn i 2014

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

– Sett Sjøbein synes det er spesielt kjekt å konstatere at alle de marine fagene ved UIT, UIN, UIB og HIÅ har en sterk økning i søkere. Totalt er det en økning på 36,4 % flere søkere som har valgt følgende studier som sitt førstevalg i 2015:

Fiskeri- og havbruksvitenskap (UIT) Fiskehelse (UIT og UIB) Havbruksdrift- og ledelse (UIN), Bærekraftig havbruk (UIB) og Medisinsk og Maritimt årsstudium (HIÅ), sier rådgiver i Sett Sjøbein Silje Risholm

Fremtiden ligger i havet

Marint relevante fag, som bioteknologi, biologi, klima og miljø, Internasjonal markedsføring og matteknologi er svært viktige fag for vår næring og vi konstaterer at også disse fagene har en solid økning med 18,1 % flere søkere enn i 2014.

Fremtiden ligger i havet og det er flott at flere ungdommer vil utdanne seg til vår næring. – sier Risholm.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]