I juli reiste 42.316 passasjerer direkte til eller fra utlandet over Ålesund lufthavn, Vigra. Det er ny rekord for en enkelt måned.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Økningen er på 12 % i forhold til juli 2013, som hadde den forrige rekorden. Årsaken til veksten i utlandstrafikken skyldes hovedsakelig at Wizz Air har økt til 5 ukentlige avganger på Ålesund – Gdansk, at KLM har satt inn større fly på Ålesund – Amsterdam, og at SAS har økt belegg på Ålesund – København. Chartertrafikken til Middelhavet ligger på stabilt nivå, med unntak av Antalya i Tyrkia der det har vært færre avganger, og redusert etterspørsel sammenlignet med i juli 2013.

Totalt reiste 97.429 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra i juli. Det er en økning på 2,4 %. Innlandstrafikken ble redusert med 3,9 %, som skyldes færre reisende på ruta til Oslo.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]