– Vær forsiktig om du hyrer arbeidere til å gjøre jobben for deg, ikke medvirk til kriminalitet!

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

De siste årene har Sunnmøre blitt oppsøkt av steinleggere, men aktiviteten var noe mindre i fjor enn tidligere. Politiet håper at den trenden fortsetter.

Sesongen er i gang

– Gjennom medieoppslag i andre fylker ser vi nå at «sesongen» for steinlegging og asfaltarbeid er i gang og politiet vil i derfor komme med den samme advarselen som i fjor, opplyser Sunnmøre politidistrikt.

Hovedmennene som inngår «kontrakt» og krever inn penger er gjerne britiske statsborgere. De blir sjelden eller aldri sett på arbeidsplassene. ‘

– Andre tek seg av å verve personer som kan utføre arbeidet. Arbeiderne er andre briter, eller de er fra Litauen, Tsjekkia, Romania, Polen eller andre land i Øst-Europa, sier seksjonsleder Eivind Klokkersund ved Økoteamet i Sunnmøre politidistrikt.

Registrert for å se seriøse ut

Arbeidstilsyn, Skatteetaten, Tollvesenet, Statens vegvesen og politidistriktene samarbeider for å stoppe de useriøse steinleggerne.

– Flere er registrert i Brønnøysundregistrene og merverdiavgiftsregisteret. Slik framstår de tilsynelatende troverdige og seriøse. Men sannheten er at mange betaler verken moms eller skatt. Enehetsregisteret sletter årlig mange slike virksomheter, fordi det blir avdekket at de opererte med fiktive forretningsadresser, sier Kjellfred Nydahl, satsingsleder for Bygg og anlegg i Skatt Midt-Norge.

Skatteetaten samarbeider tett med Økokrim og Økoteam i politidistriktene for å sikre at vi får inndrevet skatt og avgift før pengene forsvinner til utlandet.

Mangler papir og tillatelser

– I politiets kontroller blir det avdekket at arbeidstakerne svært ofte ikke har arbeidskontrakter eller ID-kort. Flere mangler også gyldig oppholds- og arbeidstillatelse, sier tilsynsleder Jan Erik Rinnan i Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeiderne får betalingen sin stort sett svart, de får sjelden feriepenger eller blir forsikret mot arbeidsulykker. Kontrollene viser at det blir brukt ulovlig utstyr, arbeiderne har lite verneutstyr og mange av kjøretøyene er ikke i forskriftsmessig stand. Tidligere er det registrert episoder der rumenske arbeidere oppsøker NAV, etter å ha blitt dumpet av sine britiske arbeidsgivere.

Utfordrende å etterforske

– For politiet er etterforskingen utfordrende da det viser seg å være vanskelig å komme til bakmennene, forklarer Klokkersund. Firma skifter også ofte eiere. Dersom politi, arbeidstilsyn, toll og skatteetat setter i gang og kontrollerer virksomheter reiser de til et annet distrikt eller område og tilbyr sine tjenester. Derfor går vi ut med advarsler med jevne mellomrom.

Illustrasjonsfoto steinlegging (politiet)Illustrasjonsfoto steinlegging (politiet)

Kan risikere å få krav om merverdiavgift

– Når steinleggerene ikke opplyser om omsetningen til Skatteetaten, kan forbrukerne som har kjøpt tjenester av disse virksomhetene bli medansvarlige for skatt og avgift som ikke er betalt. Flere kunder i Skatt Midt-Norges region har fått krav om å betale merverdiavgift som steinleggerene ikke hadde gjort opp for seg, sier Kjellfred Nydahl i Skatteetaten. Andre har fått forelegg av politiet.

Tilbuda fra useriøse steinleggere trenger heller ikke å være prisgunstige. Det er eksempel rundt om i landet på at steinlegging en trodde skulle være rimelig ved å bruke useriøse aktører, har kommet på over 200 000 kroner.

– Vi kjenner til eksempel der seriøse firma har operert med halve prisen av det omreisende steinleggere har klart å få kunden til å akseptere, sier Nydahl.

Utsetter seg for risiko

– Vi har erfart at de som kjøper tjenester utsetter seg selv for risiko. Vi vet at disse personene kan være pågående og ha en truende adferd overfor de som blir kontaktet. Det er opprettet flere straffesaker etter at steinleggerene har brukt vold og trusler for å presse kundene for penger, også her lokalt, forteller Klokkersund.

Om situasjonen tillater dette uten at det virker provoserende, ta skiltnummer på bilen og kontakt operasjonssentralen vår om du får tilbud fra noen som vil ta på seg denne type oppdrag i oppkjørselen din.

Om du ringer 02800 rykker ikke politiet ut hver gang, men miljøet blir kartlagt og politiet noterer seg hvem og hvor disse er. Politiet vil derfor ha slike meldinger om du kommer opp i en slik situasjon.

Handle hvitt

Kreativiteten er stor og det er registrert at steinleggerene også går inn på nye tjenesteområder, for eksempel takvask og salg av varmepumper.

Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet oppfordrer alle om å bruke nettsidene www.handlehvitt.no ved kjøp av tjenester.

Tips politiet

Steinleggerene forflytter seg raskt og det kan være vanskelig å få tak i aktørene. Derfor vil politiet gjerne ha inn tips. Er utenlandske steinleggere å se i arbeid med en oppkjørsel i ditt nabolag, tipser du på telefon 02800. Om de ringer på døra og tilbyr tjenester vil vi også gjerne få kjennskap til denne aktiviteten, slik at vi vet hvor på Sunnmøre de oppholder seg, avslutter politiet.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]