Sunnmøre politidistrikt har satt beredskap opp mot den varslede værsituasjonen.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Spesielt arbeidsplasser/byggeplasser blir nå oppmodet om å sikre godt stillas og løse gjenstander før de tar helg.

Forebyggende tiltak er iverksatt, spesielt knyttet til å ha en god beredskap rundt viktige samfunnsfunksjoner. Fredag morgen har den kollektive redningsledelsen sittet i møte, opplyser politet.

Den operative staben til politimeisteren er i gang med sine forberedelser og politidistriktet har oppmodet alle kommunene på Sunnmøre om å gå gjennom sine beredskapsplaner.

Politiet oppmoder alle om å sikre løse gjenstander og stillas.

– Ta inn hagemøbler og trampoliner om dette ikke alt er gjort. Se til at båter er sikra forsvarlig, er oppfordinger fra politiet.

En spesiell oppmoding for fredag ettermiddag går til alle arbeidsplasser/ byggeplasser på Sunnmøre om at di sikrer godt stillas og løse gjenstander før de tar helg.

Det er per fredag formiddag 9. januar ikke sendt ut varsel om ekstremvær.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]