I september reiste 98.370 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Det er en reduksjon på 1,1 % sammenlignet med samme periode i 2013. Det er innlandstrafikken som har gått tilbake med 2,8 % sammenlignet med september i fjor. Utlandstrafikken økte med 4 % i september.

Det er rutene til Bergen og Oslo som har hatt en liten tilbakegang i passasjertallet sammenlignet med september 2013. For utlandsrutene, er det spesielt Gdansk som har økt passasjertallet kraftig sammenlignet med i fjor, men også KLM ruta til Amsterdam har hatt en fin økning i september.

Hittil i år har antall passasjerer som har reist over Ålesund lufthavn, Vigra økt med 4,6 %. Innlandstrafikken har blitt redusert med 1,5 %, mens utlandstrafikken har økt med 23 %.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]