Generelle vilkår

Generelle vilkår for Maxlokals rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk og annet) som leveres Maxlokal for publisering

1. Området
Disse vilkår gjelder for alle typer av redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres Maxlokal for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale
Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2.Maxlokals rettigheter
Maxlokal overtar retten til å utgi stoffet i alle Maxlokals publikasjoner. Dette innebærer at stoffet kan utgis på alle Maxlokals nettutgaver og andre elektroniske distribusjonskanaler eller lignende, med mindre annet er skriftlig avtalt.  Bruksretten gjelder altså uavhengig av teknisk plattform og vil også omfatte nye plattformer som utvikles etter denne avtalens inngåelse.

Maxlokal gis også rett til å arkivere og utgi stoffet i elektronisk form fra Maxlokals elektroniske redaksjonsarkiv.

3. Endringer i materiale
Maxlokal gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Ansvar
Maxlokal forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Maxlokal uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Maxlokal lider som følge av manglende rettigheter.

5. Honorering
En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle.
Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Maxlokals rettigheter etter disse vilkår.