Enstemmig Kriminalomsorg enige, nå er det Sunnmøre Regionsråd som avgjør.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Både Kriminalomsorg i Frihet, Kriminalomsorgen i Fengsel og ansatte / fagforeninger i Ålesund Fengsel, er enige i at Digernes er det beste stedet for et nytt, større og mer moderne fengsel på Møre.

Konklusjonen ble tatt etter at hele 11 tomtealternativer i Sula, Giske , Ålesund og Skjode har vært vurdert.

Innvendingen mot alternativene på Ellingsøy, Giske, og Haram har blant annet vært den hyppige stegningen av Ålesundstunnelene som er blitt sett på som en sikkerhetsrisiko.

Fordelen med Digerneset blir argumentert med kort avstand til sentrale etater, mange innfartsmuligheter og at området er i generell vekst. Gode veier og velutviklet kollektivtransport-tilbud er også vektlagt.

Et eventuelt fengsel i Skodje vil forhåpentligvis kunne starte planlegging og prosjektering i 2016 med byggestart 2017/18.

Nybygget vil da skulle kunne dekke regionens behov for 70-80 soningsplasser, mot de 27 som er tilfellet for byfengselet pr. i dag.

Dette er ordefører i Skodje, Terje Vadset svært positiv til, da man vil kunne regne med omkring 100 nye arbeidsplasser om planene blir realisert. Nå er det Sunnmøre regionråd som skal gjøre videre vurdering.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]