1. september 2014 tar Hans-Eirik Pettersen over stillingen som lensmann ved Giske lensmannskontor.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Hans-Eirik Pettersen har vært lensmann i Vestnes lensmannsdistrikt siden 2010. Nåværende lensmann i Giske, Lars Tolo har søkt seg over i annen stilling i Sunnmøre politidistrikt.

– Sunnmøre politidistrikt vil nå lyse ut ledige stillinger som lensmann i Vestnes, Ørskog og Herøy og Sande, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Pettersen gikk ut av Politiskolen i 1986. Han ble ansatt i Sunnmøre politidistrikt i 1989 og frem til 1998 jobbet han ved Giske lensmannskontor.

I perioden 1998 til 2010 var han personalleder og overbetjent ved Administrativ enhet.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]