Posten kommer med eget stempel fra The Tall Ships Races Ålesund

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Posten har lansert et stempel med tema The Tall Ships Races Ålesund – 100 dager igjen. Stemplingsfrist er 6. april.

Stempelet kan bestilles ved å sende konvolutter som ønskes stemples til denne adressa:

Posten Norge AS
Frimerketjenesten
Postboks 9350 Grønland
0135 OSLO

Hver konvolutt som skal stemples må være frankert med minimum kr 9,50 innenlands (B-post).

Brevet med konvolutter og returadresse må være fremme hos Posten seinest 6. april.

Her kan du lese mer om Postens samlestempel

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]