Norges Eiendomsmeglerforbund vil eliminere forvirringen som tidvis oppstår rundt en boligtransaksjon ved hjelp av en ny forbrukerrådgiver.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Norges Eiendomsmeglerforbund vil ansette et eget ombud som vil hjelpe både kjøpere og selgere av bolig. Dette ble bestemt på NEFs landsmøte i Ålesund torsdag 8. mai. Forbrukerrådgiveren skal svare på henvendelser fra forbrukere i alle stadier av bolighandelen.

Håper å avverge konflikter.

– Boligkjøp er den aller største privatøkonomiske disposisjonen for de fleste av oss, og det er viktig for eiendomsmeglerne å eliminere den forvirring som tidvis oppstår rundt boligtransaksjonen, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik.

– Med denne tjenesten håper vi å kunne hjelpe forbrukere på begge sider, og forhåpentligvis avverge konflikter som ellers ville ha kommet.

– Skal sikre en trygg boligomsetning for begge parter.

Spørreundersøkelsen «Meglerinnsikt» er basert på besvarelser fra 700 av landets eiendomsmeglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Som eiendomsmeglere skal vi sikre en trygg boligomsetning for begge parter, sier Tormod Boldvik.

Leder av Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforbund, Randi Hollingen utdyper hva NEF har tenkt rundt ansettelsen av ny forbrukerrådgiver.

– Tydelig behov for denne type tjeneste.

– NEF har sett til Sverige, hvor Mäklarsamfundet i 10 år har hatt ansatt en slik kundeombudsmann. Her håndterer denne stillingen ca. 3000 henvendelser i året, så det tydelig at det er behov for denne type tjeneste.

– En uttalt målsetting i NEF er å ha fokus på forbrukernes interesser og aktivt avdekke forbrukernes forventninger. Ved hjelp av den nye forbrukerrådgiveren vil vi bli bedre på begge fokusområdene.

– Vi kan ved en slik kontakt med forbrukerne tydeliggjøre hva en eiendomsmegler gjør og informere om hvilke rammebetingelser, lover og regler som gjelder for kjøp og salg av bolig.

– Vi vil også få synliggjort hva slags informasjon som søkes og dermed bli bedre i å informere om dette generelt i bransjen.

Gir kostnadsfri veiledning.

Mange kjøpere kjenner ikke til hvor grensen går mellom ansvaret til henholdsvis selger, megler og eventuelt takstmann i en eiendomstransaksjon.

Forbrukerrådgiveren kan kostnadsfritt gi veiledning om dette og angi veien videre for redegjørelse av om mangelskravet er rettmessig.

– Den nye forbrukerrådgiveren kan forvente seg alle typer spørsmål fra selgere og kjøpere. Et lite utdrag av hva vi ser at folk lurer på er

· budgivningsregler
· hvordan en forbereder seg mot et salg
· er det nødvendig med eierskifteforsikring
· hva er forskjellen på en selveierleilighet og en andelsleilighet
· Forkjøpsrettsregler
· Skatteregler
· Når er det best å selge
· Reklamasjonsregler

Vil ikke ha noen dømmende myndighet i tvister.

– Vi ønsker å bidra til at både kjøpere og selgere er så godt opplyste som mulig før de går inn i en bolighandel, det være seg kunnskap om hva meglertjenesten består av og aktuell informasjon ved spørsmål rundt kjøp og salg.

– Denne rådgivningstjenesten er kun er ment til å veilede forbrukerne, og vil ikke ha noen dømmende myndighet i oppståtte tvister.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]