For første gang har man målt hvor fornøyde studentene i Norge er. Dataingeniørstudentene i Ålesund er blant landest mest misfornøyde.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har fått tre millioner kroner til å etablere og drifte Studiebarometeret.

Misfornøyde ingeniører i Ålesund

DN har fått tilgang til resultatene, som blant annet viser at ingeniør- og lærerstudentene er de minst fornøyde studentene i Norge.
– Det er ikke veldig overraskende, og sannsynligvis skyldes det at finansieringen for ingeniørstudiene er for dårlig, sier Steinar Pedersen, leder for NITO Studentene til DN.no Han sikter til at ingeniørstudiene ligger i den nest nederste finansiererings-kategorien, og dermed utløser mindre statstilskudd enn for eksempel en medisinstudent. Dette gir, ifølge Pedersen, konsekvenser for utdannelsen.

En av fem mangler utstyr

– Det blir mindre oppfølging og veiledning, de tar inn for mange studenter og én av fem av våre medlemmer melder om at undervisningen mangler nødvendig utstyr, sier Pedersen. Ingeniørstudentene er særdeles misfornøyd med oppfølging og veiledning. På en skala fra én til fem rangerer de oppfølgingen til 2,8. Det er blant undersøkelsenes laveste score.
Ifølge Statistisk sentralbyrå bare 65 prosent av ingeniørstudentene som fullfører studiet i løpet av en femårsperiode.

Her er de minst fornøyde
Studieprogram Institusjon Karakter Førskolelærereutdannelse Bodø Universitetet i Nordland 2,2

Bachelor i ingeniørfag – data Høgskolen i Ålesund 2,6

Grunnskolelærerutdannelse 1-7 Høgskolen i Telemark 2,8

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Hedmark 3,3

Bachelor i rettsvitenskap Høgskolen i Molde 3,5

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]