Staten må dekke kostnaden for rederiene mener Norsk Elbilforening.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Norsk Elbilforening registrerer at elbilincentivet gratis ferge er under økt press. Ett alternativ er at staten inntil videre går inn og dekker den reelle kostnaden elbilene medfører for rederiene.

Under tittelen «Taper stort på elbiløkningen» uttalte direktøren for rederiet FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås, seg nylig til Bergens Tidende.
Selskapet drifter Austevoll-sambandet langs fylkesvei 546, som omtales spesielt i artikkelen.

Fritaket for elbil på ferjer er obligatorisk for strekninger langs riks- og europaveier, mens det langs fylkesveier er frivillig for den enkelte fylkeskommune.

Fuglem Tennås sier myndighetene, ikke rederiene, må ta ansvaret for den enorme elbilveksten som «ingen kunne forutse». Denne veksten skal være i ferd med å utgjøre et betydelig inntektstap, men rederiet vil ikke gå ut med hvor stort det er. Økningen i antall elbiler (januar-juli) fra i fjor til i år, på sambandet Krokeide – Hufthamar, skal være 215 prosent.

– Dette er ikke tilfeldig, siden Hordaland i august passerte 5.000 elbiler – og er den regionen i landet med raskest voksende elbilbestand – en utvikling Elbilforeningen er svært fornøyd med.

Dette er resultatet av en villet politikk, som fungerer fantastisk bra og med stadig bedre lokalmiljø og klimagevinster som resultat. Men vi ser også at økningen kan være utfordrende for ferjeselskap som har fått anbud på drift med en antatt inntjening pr. reisende/bil, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]