Venter du til etter klokken 15 på lørdag så slipper du å betale.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Det gikk raskere enn noe kunne forutse. Mer enn 8 år før det var planlagt kan du kjøre gratis gjennom Eiksundtunnelen.

15 år skulle det ta å betale ned den undersjøiske forbindelsen på søre Sunnmøre. Nå fjernes innkrevingen av bompenger ved 15-tiden lørdag.

Det som var var verdens dypeste undersjøiske tunnel med en dybde på 287 meter.

I debatten om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av bro- og tunnelsamband ble Eiksundtunnelen blitt trukket fram som et eksempel på et prosjekt som ikke er lønnsomt ut fra et rent samfunnsøkonomisk regnestykke.

Til Dagens Næringsliv uttalte forskningsleder Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen i Bodø følgende:

– Hvis du for eksempel ser på Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal så viser regnestykket at en for investerings- og driftskostnadene knyttet til tunnelen, kunne gitt brukerne gratis fergetransport i all fremtid og i tillegg servert dem en tre retters middag på hver tur, og allikevel hatt penger til overs.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]