Haldor Lilleø og Hege Natlands vakre landbrukseiendom på Hildre i Haram kommune drives ikke lenger som egen enhet med husdyr. Nå er deler av eiendommen omregulert til fritidshus med parsellhager. Men prosjektet prosjektet Hildrestranda Naust og Fritidshus tilbyr paret seks fritidseiendommer i fjæra – med naust, parseller og fellesarealer.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Tenker tradisjonelt og nytt

-Tanken er å relanserer fiskerbonden som var typisk for området her, men klyngebosetning hvor man dyrket grønnsaker på egne jordlapper og mannfolkene drev fiske, forteller Haldor Lillebø, som har vokst opp på gården. Han hadde opprinnelig en annen ide for eiendommen. -Først søkte vi om å bygge rorbuer i strandkanten. Dette sa Fylkesmannen nei til fordi det ville privatisere strandsonen i for stor grad.

Alle med sjøutsikt

Prosjekttegningene er klare, og viser en inndeling med seks fritidshus med havutsikt innenfor 100 meters avstand fra sjøkanten, nausttomt og parseller samt eierskap til felleområdene i strandsonen. Lillebø og Natland er begge agronomer, og gleder seg over at parsellene vil kunne gi kjøperne kortreist mat i form av selvdyrkede grønnsaker. Her er det dessuten gode muligheter for så vel utstrakt båt- og sjøliv som fjellturer. – Vi tør påstå at denne eiendommen er unik, og kvalitetene ligger særlig i den vakre utsikten mot havet og øyene omkring, mener Lillebø.

Selveie, sameie og utleie

Kjøperne av fritidseiendommene får førsterett til å kjøpe en nausttomt. Med både naust og fellesareal har propsjektet løst utfordringen med for mye privatisering av strandlinjen. -Nå er ikke området privatisert annet enn selve tomta som fritidshuset står på, forklarer Natland. Kjøperne blir dessuten medeiere i sameiets fellesområde ved stranden, med vernemolo, flytebrygge og uteplasser. Parsellene vil bli leid ut til de som ønsker det.

Sjåk Hedda Hytter

Det er Sjåk Hedda Hytter som leverer fritidshusene til prosjektet. -VI synes det er ekstra stas å være med i dette prosjektet med tanke på den fine kombinasjonen av et tradisjonelt tenkesett kombinert med våre lavbygde hytter i gammel byggeskikk, sier Nils Henry Fosstuen i Sjåk Hedda Hytter.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]