Fylkeskommunen vil betale for at unge kunstnere skal starte galleri i tomme forretningslokaler i sentrum.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Fra gråpapir til galleri

– Det er et pilotprosjekt fra fylkeskommunen som vi også er stolte av å lansere, forteller prosjektleder Carina Stokke.

Det er ikke lett for unge og ukjente kunstnere å få vist kunsten sin på etablerte galleri. Nå vil fylkeskommunen gi disse kunstnerne en mulighet til å starte egne galleri. Gjennom prosjektet «Fra gråpapir til galleri» skal det deles ut 1 500 000 kroner fordelt på de tre byene i fylket.

– Dette er penger som skal gå til drift av galleriene over en to-årsperiode, og det er opp til kunsterne selv å finne lokaler. I løpet av denne perioden vil kunsterne finne ut om de har noe som er mulig å selge i et market.

Kunst i stedet for gråpapir

I Ålesund og Kristiansund er det mange tomme forretningslokaler som kan være aktuelle, noen færre i Molde.

– Vi ser at byene kan være litt «døde» etter at butikkene stenger, og håper at dette tiltaket kan være med på å skape litt aktivitet i sentrum.

Nå utlyses dette fylkeskommunale prosjektet for 2. gang, med litt mindre krav til kunstnerne.

– Vi fikk inn 11 søkander fra de tre byene ved første gangs utlysning. Samtlige hadde bemerkninger til at kravet om at lokalet ikke skulle brukes til «verksted» burde fjernes. Dette punket har vi nå fjernet og gjort søknaden enklere, sier Stokke.

Søknadsfristen er 23. januar og du finner den her.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]