Mangel på kompetanse, tordner avdeling for veg, anlegg og park. Og det er kollegene i etasjen under på rådhuset som får kjeft.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

I et internt høringsnotat om Ålesunds sydside, gir VAP i usedvanlig klare ordlag uttrykk for sin misnøye med planen. Og det er først om fremst trafikkløsningene som får gjennomgå.

Umulig

Vap sier rett ut at enkelte av løsningene i planen ikke lar seg gjennomføre, og at planleggerne har låst seg til et arktitektonisk konsept som ofrer alt for mye i sentrum til fordel for private. «Det er nå vi har mulighet til å sette av areal til allmennheten. De private vil tidsnok spise av den plassen når den minste lille mulighet åpner seg», skriver VAP.

I forrige høringsrunde påpekte VAP at hovedtraseen på sørsida bør bli ei brei gae med plass til grønt og utemøbler som skaper trivsel. Når planavdelingen svarer at Ålesunds gater er en av premissene for planen, tar VAP seg av silkehanskene. «Etter VAP sitt syn viser dette mangel på kompetanse på hvordan man etablerer en hyggelig gate som innbyr til opphold», står det i notatet.

Når planleggerne vil tviholde på de gamle gatebreddene, konkluderer VAP med at «de lidende blir de myke trafikantene og Ålesund sentrum som vil fortsette å ha tomme, stygge og værutsatte og livløse gater»

Ikke betegnende

Virksomhetsleder Oddavar Kongsvik i VAP sier til Sunnmørsposten at tonen i notatet ikke er betegnende for forholdet mellom hans virksomhet og planavdelingen.

– Vi har ansvaret for trafikk og veg og må reagere når planen ikke tar hensyn til det vi mener er riktig, sier Kongsvik.

Selv om VAP har en lang rekke innvendinger mot flere av planleggernes forslag, trekker Kongsvik frem kollektivterminal i Keiser Wilhelmsgate nå avisa spør om hva VAP er mest kritisk til.

– Vi mener det er feil å bruke denne gata til bussterminal når det i stedet kunne blitt en attraktiv handlegate, sier Kongsvik.

Måling av luftkvalitet i Ålesund sentrum de siste ti årene viser at Keiser Wilhelms gate er en av de luneste gatene i byen og en ypperlig kandidat til en fremtidig handle- og gågate.

VAP foreslår å gå inn for det opprinnelige forslaget med terminal i Korsegata. Når planavdelingen fraråder dette på grunn av trafikken fra Aksla parkering, svarer VAP at det bare «viser feilene i trafikale vurderinger og mangel på helhetlig planlegging.

VAP krever skikkelige og faglige svar på sine kommentarer fra en planavdeling som «fram til nå har vist liten innsikt i våre innspill»

Ventet kritikk

Planavdelingen fikk notatet fra VAP i går, og plansjef Ole A. Søvik ønsker ikke å kommentere dette før han har satt seg inn i detaljene, skriver avisa. Han sier at det heller ikke er ukjent at VAP har sterke meninger om de trafikale løsningene i planen, og at en slik kritikk ikke var uventet.

-Men hvis det er slik at konsulentene som arbeider med sydsideplanene blir kalt inkompetente, vil jeg ta avstand fra det, sier Søvik. Dette er flinke fagfolk både fra Norge og utlandet.

I likhet med Kongsvik, forsikrer også Søvik at samarbeidet mellom de to etasjene er bedre enn ordbruken i notatet skulle tyde på.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]