Innfasingen av mer omfattende takster vil bety at langt flere boligfeil oppdages, ifølge en ny undersøkelse. Ofte dreier det seg om mangler som påfører kjøper snarlige utgifter.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

I en fersk undersøkelse gjort blant boligtakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF) svarer 74 prosent at den nye og grundigere boligsalgsrapporten ofte eller svært ofte vil avdekke feil og mangler som en vanlig takst ikke ville fanget opp.

– Basert på erfaringer fra både enkle og mer omfattende taksttyper har boligtakstmenn gode forutsetninger for å anslå hva som kan oppnås med nye rapporten. Svarene viser at den vil få stor, konfliktdempende betydning, sier Ottar M. Skare, president i NTF.

Forholdene som kan avdekkes vil i mange tilfeller få betydning for vedlikeholdsbudsjettet.

– Mer enn tre fjerdedeler av de spurte mener feilene ofte eller svært ofte vil være av en type som påfører kjøper snarlige utgifter, sier Skare.

Færre boligkonflikter

Fra årsskiftet startet innfasingen av den nye tilstandsrapporten, som er basert på spesifikasjoner definert i Norsk Standard og gir mer informasjon enn en vanlig takst.

Rapportene bygger blant annet på en grundigere gjennomgang av våtrom, kjøkken og kjeller. Det gis også en forenklet vurdering av el-anlegg og det branntekniske. Takstmannen benytter tilstandsgrader for å angi eventuelle byggetekniske svekkelser.

– Boligsalgsrapporten er resultat av et bredt bransjesamarbeid, der hovedhensikten har vært å dempe konfliktnivået knyttet til boligsalg. Jo vanligere det blir å bruke den nye rapporten, desto bedre vil vi trolig lykkes i dette, sier Skare.

Rapporten er fra og med inneværende år ment å være den normale standard for boligdokumentasjon, i første omgang ved salg av eneboliger, rekkehus samt to- og firemannsboliger.

Ringer takstmannen
I undersøkelsen Norges Takseringsforbund har utført blant medlemmene er det også kartlagt hvor vanlig det er at mulige kjøpere ringer takstmannen for å orientere seg nærmere om forhold ved boligen.

– 90 prosent av boligspesialistene våre får slike henvendelser. Hver sjette takstmann svarer at dette skjer i tilknytning til mer enn 25 prosent av takstene.

Tre av ti takstmenn oppgir at unge og antatt førstegangskjøpere er noe overrepresentert blant dem som tar kontakt.

– Det er hyggelig at mange regner takstmannen som en ressurs, men en boligsalgsrapport er allikevel det beste grunnlag for beslutningen. Da vil kjøper slippe å være avhengig av å nå frem til takstmannen i den korte tiden mellom visning og budrunde, sier Ottar M. Skare.

Basert på den typen spørsmål de får i dag mener rundt to tredjedeler av takstmennene at behovet for slike konsultasjoner vil reduseres ved bruk av boligsalgsrapport.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]