Starter opp igjen treningen på ny bane

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

– NAF Motorsport Ålesund er en klubb som fokuserer på motorsport og trafikksikkerhet. Vi har i en årrekke i samarbeid med Ålesund kommune drevet et tilbud hvor vi integrerer barn og unge i alderen 5 til 18 i vår ATV gruppe. Siste året har banen vert under opprusting og tilbudet har lagt nede. Dette er noe vi ønsker å starte opp igjen i 2015, forteller Dag Halkjelsvik i NAF Motosport Ålesund.

Passer for

Aktiviteten tilbyr barn/unge en aktivitet som byr på mye fysisk utfoldelse og mange utfordringer. Det fremmer grovmotorikk, finmotorikk, konsentransjon, sosialisering, balanse og mestring. Flere av de som har deltatt, uttaler at dette er en aktivitet som passer godt for dem som ikke faller inn under samfunnets «A4» i forhold til fritidsaktiviteter som eksempelvis fotball. På ATV banen, får en brent ut energi, ha det morsomt, muligheter for å ver sosial og ha lagfølelse, samtidig som aktiviteten tilpasses ulike nivåer.

Lavterskeltilbud

Prosjektet er drevet som et lavterskeltilbud. Over en periode på seks måneder vil en gruppe unge få tilbud om å delta så og si kostnadsfritt. Etter endt periode får de som ønsker det være med videre, men må da skaffe utstyr selv og er med på ordinært grunnlag på lik linje med andre deltagere uten noen form for funksjonsnedsettelse eller spesielle behov.

Egen trener

Prosjektet har en egen kurset trener som har vert med fra starten. Treneren følger gruppen tett og gir opplæring tilpasset det enkelte barns behov, med samme mål for alle: at de skal kjøre på banen på lik linje med de som ikke er med i integreringsgruppen.

Gruppen har bestått av barn/unge med mange ulike funksjonsnedsettelser og/eller behov. ADHD, ADD, CP, Tourettes, lammelser, autisme, Asberger, Downs og sosiale vansker, for å nevne noen.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]