Ser du levende sølvkre inne nå utover høsten, kan det være et viktig signal om fukt i boligen din.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Sølvkre er et insekt på rundt en centimeter som av og til opptrer på bad eller i kjellere. Vanligvis ser man dem på badegulvet når man skrur på lyset om morgenen.

Mange synes det er utrivelig og sjenerende med sølvkre innendørs, selv om de er helt harmløse for oss mennesker. De er sky av natur og gjør hva de kan for å rømme vekk hvis det plutselig blir lyst mens de er på vandring over åpne flater.

– Sølvkre kan fortelle oss mer enn vi tenker over til daglig. Fordi de lever og formerer seg i fuktige miljøer, kan deres tilstedeværelse signalisere at du har et større eller mindre fuktproblem. Ved å kartlegge hvor sølvkre holder til, kan de hjelpe deg til å avdekke fukt- og muggsoppskader i huset, sier fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Liker fukt

Sølvkre trives i fuktige omgivelser som kjellere, bad og ved toaletter.

– Enkeltindivider kan skyldes tilfeldigheter, men får du regelmessig besøk av slike insekter, kan det være et tegn på at du har et inneklimaproblem, sier Mattsson.

Fukt og muggsopp kan føre til bygningsskader og et dårlig inneklima.

– Du kan kartlegge eventuelle fukt- og muggsoppskader ved å notere hvor og når du ser sølvkre, samt om de har varierende størrelse. Hvis størrelsen varierer mye, er det et dårlig tegn.

Sølvkre lever at celluloseholdige materialer som bygningspapp, men også andre organiske materialer, slik som stivelsesrike produkter.

Fjern problemet

– Har du stadig sølvkre i forskjellige størrelser, råder vi deg til å få fagfolk til å undersøke om du har en fuktskade. Det trenger ikke være en stor eller kostbar sak å utbedre slike skader, sier Mattson.

Det er verken effektivt eller hensiktsmessig å bruke gift for å bli kvitt sølvkre.

– Bekjempelse av sølvkre skal ikke skje med giftstoffer. Det gjøres effektivt med en støvsuger i kombinasjon med å redusere fuktigheten i området, sier fagsjef Johan Mattsson i Mycoteam.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]