Møreforskning kartlegger fiskere som skifter jobb og blir landkrabber!

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

1104 tidligere fiskere har fått invitasjon til å delta i kartleggingsundersøkelsen omkring sluttårsak og nytt yrkesvalg videre. Undersøkelsen skal også avdekke hvorvidt de får brukt komtansen de opparbeidet seg i yrket på sjøen i jobber på land.

Undersøkelsen gjennomføres av Møreforskning etter oppdrag fra det nasjonale rekrutterings- og kompetanseprosjektet «Sett Sjøbein».

Sett Sjøbein har flere oppgaver, en av disse er å se på kjønnsbalansen i næringen, og utgangspunktet for denne undersøkelsen er at mange kvinner prøver seg som fiskere, men av flere grunner blir det en begrenset tid for de fleste, sier leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug.

Ser på forskjellige sluttårsaker for kvinner og menn

Grunnen til at kvinnene ikke blir like lenge i fiskeryrket som menn har nok mange og naturlige årsaker. Møreforskning ønsker gjennom denne undersøkelsen å få dokumentert hovedårsakene til at både kvinner og menn slutter som fiskere for å se om det er noen forskjeller i sluttårsak.

-Vi tror det er mye kompetanse på land som næringen ikke klarer å knytte til seg og dra nytte av. Den kompetansen fiskere har kan være verdifull å utnytte i landbaserte yrker både innenfor sjømatrelaterte bedrifter, organisasjoner, utdanning, forskning, statlige tilsyn osv. og Sett Sjøbein ønsker å bidra til at denne viktige kompetansen blir til nytte for næringen videre.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]