8.mars i Aasen-tunet rettes søkelyset mot kjønnsdelt næringsstruktur og underskudd av unge kvinner i fylket vårt

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Møre og Romsdal har en kjønnsdelt næringsstruktur og det største underskuddet av unge kvinner av alle fylker i landet.

Søndag 8. mars møtest fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde og forsker Marte Fanneløb Giskeødegård til samtale i Ivar Aasen-tunet om kjønnsbalansen i fylket.

Maria Dyrhol Sandvik leder samtalen.
Marte Fanneløb Giskeødegård er en av to forskere bak rapporten «Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar til Møre og Romsdal» fra Møreforsking.

I rapporten blir det framhevet at perspektivet man har på forholdet mellom kjønnene, har reelle konsekvenser for samfunnsutviklingen. Rapporten kommer også med en advarsel mot å fokusere på kvinner som virkemiddel for å øke folketallet.

Utdanning til fremtid i hjemfylket

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde er en markant politiker og er blant de som er mest opptatt av rekruttering av kvinner til fylket.

Som medlem av utdanningsutvalget, har hun blant annet pekt på viktigheten av at kvinner utdanner seg til yrker som gir de en framtid i hjemfylket.

Samtaleleder Maria Dyrhol Sandvik spør i artikkelen «Men livmora mi får du aldri» hvorfor utflyttede bygdejenter skal flytte hjem – er det på grunn av kompetansen de har skaffet seg i byene eller for å bøte på fødselsstatistikken?

Maria Dyrhol Sandvik har master i sammenliknende politikk fra Universitet i Bergen, og er blant annet kommentator og debattjournalist for Bergens Tidende.

Det blir også høytlesing av utdrag fra årets festspeldikter Gunnhild Øyehaugs roman Undis Brekke, som passer godt til tematikken på arrangementet.

Samtalen i Aasen-tunet er en god start på 8. mars-feiringen for både kvinner og menn. Dagen fortsetter med flere 8. mars-arrangement både i Volda og Ørsta.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]