Røde Kors Hjelpekorps i Møre og Romsdal har så langt i sommer deltatt i 21 redningsaksjoner. De fleste aksjonene har handlet om å assistere personer som har fått problemer på fjellet eller i turterreng.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Trond Inge Larsgård, leder for Hjelpekorpsene i Møre og Romsdal, sier at det er en trend at det blir flere oppdrag av denne typen.
– For noen år siden ble vi oftest alarmert i forbindelse med at noen var savnet, men nå handler det i de fleste tilfellene om å assistere personer som har fått ulike problemer på fjelltur. Noen ganger handler det om skade eller sykdom, ofte er det vansker med å finne veien tilbake på grunn av tåke eller mørke, og noen har rett og slett gått seg fast, og kommer hverken opp eller ned.

Hjelpekorpsene forsøker selvsagt å tilpasse seg behovene, og flere korps har derfor anskaffet seg ATV og terrengbårer med hjul, som gjør det enklere å transportere pasienter over lengre avstander. Noen korps har også større fokus på sikring og redning i bratt terreng.

Så langt i år har Røde Kors Hjelpekorps i Møre og Romsdal deltatt i 54 redningsaksjoner, nesten like mange som det var i løpet av hele 2014, da de deltok i 60 aksjoner.

I tillegg til redningsaksjonene har de fleste korpsene også vært aktive med sanitetstjeneste ved en rekke arrangement og festivaler i løpet av sommeren.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]