Tre av fire sjåfører under 44 år bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører, viser en fersk undersøkelse.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

I trafikken er det dessverre dagligdags å bryte lover og regler som setter andres liv i fare.

Ulykkesøkning

Ulykker som typisk skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren økte kraftig i fjor. Møteulykkene økte fra 14 632 i 2012 til 16 463 i 2013. Påkjørsler bakfra økte fra 44 332 til 48 444.

Også ulykker der bare én bil var innblandet økte også.

Mobiltelefonen er trolig den viktigste uoppmerksomhetsskaperen bak rattet, noe som igjen er den direkte årsaken til mange av disse ulykkene.

– Det er forferdelig at så mange setter seg selv og andre i fare når de kjører bil. Én ting er at man bryter loven, men det som er det verste er den totale mangel på risikoforståelse, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Bøter betyr lite for de unge

I tillegg til at folk under 44 år er verstingene i å bruke mobilen ulovlig når de kjører bil, er det også de yngre sjåførene som er minst redde for straff eller muligheten for å bli tatt.

Nesten halvparten av undersøkelsens deltakere under 34 år, svarer at politiets bøtemuligheter betyr lite for bruken av mobil.
Mangel på respekt for å kjøre bil

Det er ikke noe fasitsvar på hvordan vi skal få bukt med dette problemet, men det munner ut i holdninger. Man må ha respekt for det å kjøre bil. Lesing av SMS, oppdatering av Facebook-status og andre distraksjoner, viser mangel på denne respekten. Og det er livsfarlig.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]