Ålesundsruss gir 158.000 kroner til Blå Kors og Røde Kors.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Årets russekull fra Ålesundskolene gir bort overskuddet til Blå Kors og til Røde Kors. Blå Kors mottar 95.000 kroner og Røde Kors mottar 63.000 kroner fra ålesundsrussen.

– Det er en stor glede for oss at vi kan gi pengene til noen som trenger de mye mer enn russen. Vi håper beløpene som vi nå gir bort kan komme til god nytte, forteller Sunniva Bøstrand russepresidenten fra Fagerlia videregående skole på vegne av Ålesundsrussen.

Forpliktet seg i russekontrakt 2014

– Vi forberedte oss svært godt i år og samarbeidet tidlig med politi og kommune. Det er hovedgrunnen til at vi nå kan glede andre med å gi bort overskuddet i russekassa som gave. Russen, politiet og Ålesund kommune signerte en kontrakt med 16 punkt som la grunnrammene for feiringa vår. Vi var også tidlig ute og tenkte forebygging, forklarer Bøstrand.

Russ 2014 i Ålesund – med røde russebånd rundt håndleddet.

Russepoliti og russebånd

– Vi var ca. femhundre russ i Ålesund og hundre stilte på kurs i april for å bli russepoliti. Opplæringa de fikk om ”kommunikasjon, konflikthåndtering, rus og utfordringer” var etter samme modell som utelivsbransjen får i fagopplæringa ”Ansvarlig vertskap”. Etter fullført kurs stilte opplært russepoliti edru i merka vester på ett eller flere arrangementer de 17 dagene i mai. De sikra en tryggere og triveligere russetid sammen med Natteravner, Røde Kors og politiet.

Russen hadde også et mål om å få bedre kontroll og holde unna folk som ikke hørte til på områdene der vi hadde samlinger. Det var også ønska å skille de som var over og under 18 år i forhold til skjenkebestemmelser på arrangementene våre (to ulike farger bånd). Dette fikk de til med russebånd som ble solgt til for 200 kroner til ålesundsruss og besøkende russ.

– Inntektene av russebånda ble depositum for å leie de kommunale områda, sier Bøstrand. Det vil si at de ble vår ”russeforsikring” på at vi ville klare å betale det som kunne bli av krav, om det for eksempel ikke ble ryddet godt nok opp.

Innfridde

Et godt samarbeid med årets russ bekreftes av politibetjent Arild Helland og Steven Bendal avdelingsingeniør i veg, anlegg og park i Ålesund kommune.

– Innenfor rammene til russeablegøyene har årets presidenter og styrer holdt en svært god kustus på sine medruss. Samlet har de fremstått som et godt vertskap og de skal ha all ros for å ha kommet mye bedre i mål enn vi hadde forventet ut fra tidligere års erfaringer.

– God gjennomføring skal lønne seg og russeutlegg til for eksempel manglende opprydding ble minimale.

– Det er med stor glede og stolthet over det særdeles gode samarbeidet i år, vi nå arkiverer russekontrakten 2014 som oppfylt i stor grad, sier Helland og Bendal. De håper at prøveprosjektet med russebånd og russepoliti kanskje kan videreføres av neste års russekull.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]