Fritaket er nå endelig fastslått i revidert statsbudsjett.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

– Vi er svært glade for at det nå endelig blir momsfritak ved leasing av elbil og elbilbatterier, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Elbilforeningen har jobbet hardt for dette fritaket, og konstaterer at det nå er en realitet – halvannet år på overtid.

– Vi setter stor pris på at datoen nå er endelig. Mange har ventet på denne dagen, som vi tror vil utløse ytterligere elbilvekst i Norge. Årsaken er at leasingmarkedet er stort, sier Bu.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]