Nedgang i flytrafikken fra Ålesund Lufhavn for første gang på flere år

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Utlandstrafikken har vokst kraftig ved Ålesund lufthavn, Vigra de siste årene. Juni ble imidlertid den første måneden på mange år at antall utlandspassasjerer gikk tilbake sammenlignet med samme måned foregående år.

Færre charterturer

Til sammen reiste 29.722 passasjerer direkte til eller fra utlandet i juni 2015. Det er en tilbakegang på 11 % sammenlignet med juni 2014. Årsaken til svikten er at chartertrafikken har blitt redusert sammenlignet med sommeren 2014. Reisemålene Mallorca og Bodrum tilbys ikke fra Vigra i år, og antall avganger til Antalya er redusert som følge av at oppstarten av sesongen i år var senere enn i fjor.

Rutetrafikken til utlandet øker

Rutetrafikken til utlandet viser imidlertid en positiv utvikling. 6 av 7 utlandsruter har økt passasjerantallet sammenlignet med samme måned i 2014. Det er kun ruta til København som har hatt færre passasjerer, og det skyldes at SAS hadde et redusert ruteopplegg i juni i år. Størst passasjervekst har rutene til Gdansk, Alicante og Amsterdam.

Innlandstrafikken ble i juni redusert med 1,4 %. Trafikken til Oslo øker svakt, mens rutene til Bergen, og spesielt Trondheim har nedgang i antall passasjerer sammenlignet med juni i fjor.

Totalt reiste 103,366 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra i juni. Det er en reduksjon på 4,3 %. Hittil i år er det totalt en reduksjon i antall passasjerer på 2,3 %.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]