I år er det 30 år siden den første fylkesmønstringen ble arrangert i Molde. Til Herøy kommer gamle og nye talent for å feire.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Gjennom årlige lokale, regionale og nasjonale mønstringer, har unge kulturtalent fra fylket fått en profesjonell arena for sine egne uttrykk.

30 år med Ungdommens kulturmønstring

I løpet av helgen blir det blant annet stor jubileumskonsert i det nye Fosnavåg konserthus med deltakere fra UKM gjennom 30 år. Mange av våre nasjonale artister og kunstnere har deltatt på UKM i løpet av ungdomstiden.

På konserten skal blant andre Kåre Nymark, Kenneth Ekornes, deltakere fra gruppen Red Hot delta, i tillegg til deltakere fra UKM mønstringen / fylkesmønstringen.

En viktig kulturarena

Det vil også bli stor festparade, kulturverksteder, konserter, kunstutstillinger, filmvisninger, scenekunst og mye mer.

Fylkesmønstringen for UKM er et arrangement i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune og det er Møre og Romsdal musikkråd som er ansvarlig for å drifte UKM i samarbeid med kommunene i fylket.

– UKM er etter 30 år fremdeles et svært viktig tiltak for å gi ungdom en god kulturarena, seer fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. Gjennom UKM kan ungdommene få selvtillit og støtte til å presentere de kulturelle ytringene som de selv ønsker. Alt skal ligge til rette med profesjonell sceneteknikk og en trygg ramme rundt de unge kunstnerne. UKM skal være en god opplevelse for alle som deltar, sier Wedlog Olsen.

Landsmønstring i Trondheim

Kommunene har hatt lokale mønstringer i løpet av vinteren, og i 2015 deltok 1 841 ungdommer. Av disse er altså 370 deltakere plukket ut til å representere hjemkommunene sine på fylkesmønstringen. Til sommeren skal noen av de representere Møre og Romsdal på den store landsmønstringen i Trondheim.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]