Barneskolene i Ålesund kommune får nå tildelt 20-30.000 kroner hver som de skal bruke på leker for barna.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4935"]

Det var ildsjel og undervisningsinspektør ved Spjelkavik barneskole, Stig Johansen som tok initiativ for prosjektet og søkte sammen med folkehelsekoordinator i Ålesund kommune, Kathrin Kobbevik om støtte fra Gjensidige-stiftelsen.

I midten av desember fikk de svar og Gjensidige-stiftelsen gir nå til sammen 300.000 kroner, fordelt på hver barneskole i Ålesund kommune der de får mellom 20-30.000 kroner hver. Skolene skal nå i januar bruke pengene på leker som ungene skal ta i bruk i skolegården. Noen av pengene skal også gå til opplæring for nabokommunene angående samme prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet er å få barneskoleelevene i aktivitet og skape sosialisering gjennom lek og moro i friminuttene.

Annonse[pro_ad_display_adzone id="4936"]